Trương Quang Vinh 6

Chi tiết đục tay trên mặt bàn tạo cảm giác ấm áp và tình cảm khi được kết hợp với các hình thức chiếu sáng trong không gian nội thất. Ảnh: NVCC.

Trương Quang Vinh 6