Untitled-3

Những người lính Bắc Triều Tiên đứng canh gác ở Bàn Môn Điếm, di tích cuối cùng còn sót lại của Chiến tranh lạnh. Khu vực này cho đến nay vẫn được coi là chưa có hòa bình, chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào.