Trần Văn Thành 9

Những thử nghiệm chiếu sáng khác nhau cho tác phẩm chất liệu sơn mài Specula của nghệ sĩ Oanh Phi Phi. Ảnh: Tư liệu.

Trần Văn Thành 9