Trần Văn Thành 7

Chân dung họa sĩ Rembrandt với cách phối trí ánh sáng điển hình kiểu Rembrandt. Ảnh: Tư liệu.

Trần Văn Thành 7