Trần Văn Thành 13

Bảo tàng Nghệ Thuật Kimbell, thiết kế bởi KTS Louis Kahn. Ảnh: Tư liệu.

Trần Văn Thành 13