Trần Văn Thành 11

Gallery Salon Saigon, thiết kế ASA Studios. Ảnh: Tư liệu.

Trần Văn Thành 11