Tien Vo 6

Hình trích trong music video “Làm điều mình yêu” của Thái Trinh – Lê Cát Trọng Lý, cho nhãn hàng Diana.