Tien Vo 10

Hình ảnh trong dự án P Art, sự kết hợp giữa nghệ thuật handcraft và nhiếp ảnh, dự án làm cho The Purpose Group.