NTK-Uyên-Trần-Tomtex_1

Vật liệu vải tổng hợp có hiệu ứng như da thuộc ứng dụng vào thiết kế sản phẩm phụ kiện thời trang.

NTK Uyen Tran TomTex bền vững 1