Tan man kien truc_7

Thành phẩm của người tham dự workshop “Tập sự kiến trúc – Cảm thức Đông Dương” do Tản Mạn Kiến Trúc tổ chức cùng với Vẫn đang suy nghĩ space và KTS Ngọc Nguyễn.

TMKT - Cảm thức Đông Dương 2