Tan man kien truc_5

Trong quá trình thực địa, gia chủ của một số công trình có yêu cầu đặc biệt. Vì vậy, tư liệu hình ảnh chỉ được sử dụng cho mục đích nghiên cứu nội bộ hoặc phải khai triển các tư liệu thành bản vẽ nếu muốn công khai…

Tản mạn kiến trúc 5