Ngoc-Tran-ED40_2

Bàn Navigator mang những đường nét uyển chuyển và linh hoạt của đuôi cá.

Tran Vien Ngoc Tran Atrium 1