Nhà-giáo-dục-Nghệ-sĩ-Hương-Mi-Lê_8

Poster showcase của workshop Cảm thụ nghệ thuật thị giác – Lấy khán giả làm trung tâm (2023) của Hương Mi Lê hợp tác với CA’ Library tổ chức.

Nhà giáo dục - Nghệ sĩ Hương Mi Lê 5