Nhà giáo dục-Nghệ sĩ Hương Mi Lê_3

Tranh vẽ trên giấy trong bộ Sự họa chân dung của mi-mimi, trưng bày trong triển lãm nhóm Cõi Riêng Ảo (2021).

Sự họa chân dung của mi-mimi