Nhà giáo dục-Nghệ sĩ Hương Mi Lê_2

Tranh in cyanotype trên toan trong bộ Sự họa chân dung của mi-mimi.

Nhà giáo dục - Nghệ sĩ Hương Mi Lê 2