Nhà-giáo-dục-Nghệ-sĩ-Hương-Mi-Lê_11

Từ trên xuống dưới Tour trải nghiệm Ghi Chép Của Một Nhà Giáo Dục tại The Outpost, triển lãm nhóm Cõi Riêng Ảo tại Manzi, trình hiện Hà Nội Mở số 04: The Showcase.

Triển lãm nhóm Cõi Riêng Ảo tại Manzi