Untitled-1

Nguyễn Đình trong chuyến đến vùng di sản đá xếp Stonehenge ở hạt Wiltshire, Anh quốc. Ngựa Jydsk, một phương tiện giao thông cổ xưa của người Vikings từ đầu thế kỷ 9 ở vùng bán đảo Jutland, miền Tây Đan Mạch.