Nguyễn Anh Tuấn 7

Sắp đặt của nghệ sĩ Hyejin Jo (Hàn Quốc) tại Heritage Space trong triển lãm dự án “Ranh giới vô định”, tháng 3/2017. Ảnh: Tư liệu.

Nguyễn Anh Tuấn 7