Nguyễn Anh Tuấn 5

Trưng bày triển lãm điêu khắc cá nhân của
nhà điêu khắc Lê Công Thành tại Heritage Space gallery, tháng 7/2018. Ảnh: Tư liệu.

Nguyễn Anh Tuấn 5