Nghệ-sĩ-thư-pháp-Đào-Huy-Hoàng_9

“Thư pháp gia tự làm bút cho mình” – BST những cây bút mang kỹ thuật chế tác có độ khó cao.

Thư pháp gia tự làm bút cho mình