Nghệ-sĩ-thư-pháp-Đào-Huy-Hoàng_8

Hướng đến tối giản, thể hiện vẻ đẹp nguyên bản của chữ viết là phong cách thư pháp của Đào Huy Hoàng.

Nghệ sĩ thư pháp Đào Huy Hoàng 5