Nghệ-sĩ-thư-pháp-Đào-Huy-Hoàng_6

Viết thư pháp và chế tác bút đều cần tay nghề thủ công cao, càng tinh càng đẹp.

Nghệ sĩ thư pháp Đào Huy Hoàng 4