Nghệ-sĩ-thư-pháp-Đào-Huy-Hoàng_4

Kỹ thuật Urushi và khảm trai trong trang trí bút do Huy Hoàng thực hiện

Kỹ thuật Urushi và khảm trai trong trang trí bút