Nghệ-sĩ-thư-pháp-Đào-Huy-Hoàng_3

Viết và viết, cho mình hay cho người, với Hoàng luôn là một
niềm vui.

Nghệ sĩ thư pháp Đào Huy Hoàng 2