Nghệ-sĩ-thư-pháp-Đào-Huy-Hoàng_2

Chữ viết tay vẫn còn nguyên sức mạnh và giá trị trong thời đại số hóa ngày nay.

Nghệ sĩ thư pháp Đào Huy Hoàng 1