Nghệ-sĩ-thư-pháp-Đào-Huy-Hoàng_12

Các công đoạn sản xuất phần quản bút đòi hỏi tính kỹ thuật, máy móc hỗ trợ và yếu tố thủ công cao.

Nghệ sĩ thư pháp Đào Huy Hoàng 7