Nghệ-sĩ-thư-pháp-Đào-Huy-Hoàng_11

Một cây bút chuẩn, phải đáp ứng nhu cầu sử dụng, sau mới đến yếu tố thẩm mỹ, nghệ thuật.

Một cây bút chuẩn phải đáp ứng nhu cầu sử dụng