Nghệ-sĩ-thư-pháp-Đào-Huy-Hoàng_10

Đào Huy Hoàng trong vai trò người thợ ở xưởng chế tác bút sắt.

Nghệ sĩ thư pháp Đào Huy Hoàng 6