Nghệ-sĩ-thư-pháp-Đào-Huy-Hoàng_1

Đào Huy Hoàng và bức tranh Hổ Nhâm Dần (2022), tác phẩm là sự kết hợp của thư pháp và hội họa.

Nghệ sĩ Đào Huy Hoàng