KTS Ta Tien Vinh 7

Công trình Homefood (Hà Nội) hoàn thành năm 2015. Chủ đầu tư công trình muốn khôi phục phương pháp canh nông thuần tự nhiên, Homefood cung cấp các món ăn, thực phẩm thực dưỡng và công trình được thiết kế trên tinh thần chủ đạo này.