KTS Ta Tien Vinh 1

Tạ Tiến Vĩnh sinh năm 1982. Anh tốt nghiệp Đại học Kiến trúc Hà Nội và từ năm 2008 mở công ty kiến trúc Landmak Architecture. Các công trình của Tạ Tiến Vĩnh và cộng sự từng được giới thiệu trên nhiều tạp chí uy tín trong và ngoài nước về kiến trúc. Tiêu biểu như Homefood, Extended House, căn hộ ST, Viet Pavilion…