Mario Cucinella 10

Lối vào văn phòng của Mario Cucinella Architects ở Bologna. Nơi làm việc của Mario Cucinella có hơn 100 cộng tác viên, bao gồm các KTS, NTK, kỹ sư, nhà sản xuất mô hình và nhiều nhóm nghiên cứu quốc tế. Ông cho rằng khi bắt đầu một dự án cùng khách hàng, lắng nghe là phẩm chất đầu tiên cần phải có, tiếp nối sau đó mới là phương pháp luận. Ảnh: Tư liệu.

Mario Cucinella 10