KTS Trung Mai_2

Triển lãm của Hanoi Ad hoc trong không gian của nhà máy xe lửa Gia Lâm, Hà Nội.

KTS Trung Mai 2