KTS Trung Mai_10

“KIẾN TRÚC, NHÀ MÁY VÀ VẼ (LẠI) GIẤC MƠ HIỆN ĐẠI” Dự án do KTS Trung Mai và Hanoi Ad hoc thiết kế kiến trúc, với nội dung trưng bày chia làm 5 khu vực do Hanoi Ad hoc, Đại học Kiến trúc Hà Nội, Đại học Xây dựng Hà Nội và Nhà máy Xe lửa Gia Lâm đồng thực hiện. Triển lãm đan xen giữa khai phá tài liệu lịch sử về những di sản công nghiệp hoạt động trên mảnh đất Hà Nội và khai phá tinh thần sáng tạo để thiết kế không gian đổi mới, kiến tạo giá trị văn hóa.

KIẾN TRÚC, NHÀ MÁY VÀ VẼ (LẠI) GIẤC MƠ HIỆN ĐẠI