HIGH7466_993693

Bảo tàng Guggenheim mang hình dáng tròn trịa,”ngạo nghễ” giữa một rừng các toàn nhà vuông vức của New York.