fallingwater-1

Công trình Fallingwater tại Pennsylvania với phần sàn nằm ngay trên thác và các hiên lớn vươn ra, đan chéo đầy ấn tượng.