f04492a6c3829995a0b55553326812b2

Bên trong giáo đường tràn ngập ánh sáng. Ảnh: bh.org.il