Beth Sholom outside

Giáo đường Beth Sholom với phần mái chóp nhọn vút cao đầy uy nghi, đem lại trải nghiệm mới lạ cho một không gian tôn giáo.
Ảnh: phlvisitorcenter.com