Chiron Dương 9

Dự án “Portraits of Ao Dai” ứng dụng bảng màu kỹ thuật số để tạo nên hiệu ứng như tranh sơn dầu. Ảnh: Chiron Dương.

Chiron Dương 9