Chiron Dương 7

Tác phẩm thuộc series ảnh “The Connection” thắng giải Prix Picto de la Mode 2020, lấy cảm hứng từ thư pháp. Ảnh: Chiron Dương.

Chiron Dương 7