Chiron Dương 6

Tác phẩm “Boy wears a bird’s hat” từ La Main De Saigon studio, được tạo nên từ mô hình búp bê và nghệ thuật xếp giấy. Ảnh: Chiron Dương.

Chiron Dương 6