Chiron Dương 5

Tác phẩm “The Dream of Freedom” từ La Main De Saigon studio, sử dụng 3 layer chuyển động để tạo nên câu chuyện liền mạch. Ảnh: Chiron Dương.

Chiron Dương 5