Chiron Dương 4

Tác phẩm trong triển lãm “Xon xao in Saigon”, kết hợp với motion design và công nghệ Thực tế tăng cường (AR). Ảnh: Chiron Dương.

Chiron Dương 4