Chiron Dương 10

Dự án “Portraits of Ao Dai” ứng dụng bảng màu kỹ thuật số để tạo nên hiệu ứng như tranh sơn dầu. Ảnh: Chiron

Chiron Dương 10