Charlotte Perriand 9

LC4 với phần sống ghế có thể trượt nhẹ trên hai thanh đỡ, giúp điều chỉnh được độ dốc từ đó cũng giúp người sử dụng chuyển đổi tư thế cho phù hợp.