Charlotte Perriand 8

Một phiên bản khác của chiếc ghế LC4, được làm bằng tre với các phương pháp xử lý truyền thống mà bà học được từ Nhật Bản.