Charlotte Perriand 7

Ảnh bên: Bộ môn leo núi không chỉ là sở thích mà đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của bà. Leo núi cũng là cách giúp bà thư giãn, tìm lại cảm hứng.