Charlotte Perriand 3

Ngôn ngữ thiết kế giản lược và hiện đại đến quyết liệt, khó có thể hình dung đây là một sản phẩm được ra đời từ gần nửa thế kỷ trước.