Wagashi 9

Khả năng tạo hình bánh Wagashi của Mitsubori gần như không giới hạn. Ảnh: Nguyễn Đình.

Wagashi 9