Wagashi 6

Bộ dụng cụ tạo hình chuyên biệt được Mitsubori sử dụng khi làm bánh Wagashi. Ảnh: Nguyễn Đình.

Wagashi 6